Główny Urząd Statystyczny Podstawowe dane

Na kolejnej pozycji znalazło się województwo pomorskie. Jego produkt krajowy na mieszkańca można porównać do Polski ( USD) i Chorwacji ( USD). Bogactwo województw naszego państwa może Forex dzisiaj: amerykańskie zapasy końcowe tygodniowo na rekordowy być różnie postrzegane. Polska także ma swoich przedstawicieli wśród unijnych biedaków. Najniższy poziom PKB na mieszkańca w Polsce liczony w PPS zanotowano w województwie lubelskim.

PKB województw w Polsce. Warszawa wyrabia ponad 200% normy

Średniej krajowej, w Wielkopolsce 109,1 proc., a na Śląsku 103,4 proc. Pierwszym regionem z naszej części Europy, który znalazł się w rankingu, jest region praski w Czechach. Na jednego mieszkańca Pragi przypadało w 2018 r. Najwyżej ze wszystkich polskich regionów uplasował się region warszawski stołeczny. W zestawieniu PKB per capita uwzględniającym parytet siły nabywczej Warszawa wraz z sąsiednimi gminami uplasowała się na 16.

Bogactwo województw bardzo różni się w naszym państwie. Jedne mają PKB per capita równe Turkmenistanowi inne Malcie

Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2022 roku kształtowała się na poziomie od 55,1 tys. PLN w regionie podkarpackim do 164,8 tys. PLN w regionie warszawskim stołecznym. Oznacza to prawie 3-krotną różnice między najbogatszym a najbiedniejszym regionem. Warto również wspomnieć, którego regionu PKB urosło najbardziej względem 2021 roku.

  1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawił swoje najnowsze prognozy, według których Polska może stać się 20.
  2. Opolskie możemy porównać do Argentyny ( USD), a podlaskie do Kostaryki ( USD).
  3. (w cenach stałych roku poprzedniego).
  4. (po uwzględnieniu siły nabywczej), wskaźnik tenwynosił w Polsce 71 proc.

Ile wynosiło PKB na mieszkańca w UE w 2022 r. Eurostat podał wstępne wyniki

Województwo łódzkie jest już tym, które znalazło się poniżej średniego poziomu PKB per capita dla całej Polski. Omawiany region najbardziej podobny jest do Panamy ( USD). Następnie jest małopolskie z wynikiem zbliżonym do Malediwów ( USD) i Rumunii ( USD). Z Kolei kujawsko-pomorskie może pochwalić się PKB per capita na poziomie Chile ( USD) oraz Federacji Rosyjskiej ( USD). Wielkopolskie i śląskie osiągnęły podobny wynik. Jednak do tego pierwszego najbardziej pasuje Barbados ( USD), a drugiego Węgry ( USD).

System bankowy w Polsce – z czego się składa i jaką funkcję pełni?

Pięć kolejnych ostatnich pozycji w rankingu 241 regionów zajmuje właśnie ten kraj. Region północno-zachodni miał PKB na poziomie 34 proc. Średniej UE, północno-środkowy 35 proc., a południowo-środkowy Akcje azjatyckie spadają po słabym chińskim PKB 36 proc. PKB w PPS na mieszkańca dwóch pozostałych regionów odpowiadało 41 i 42 proc. Ciekawe są również dane dotyczące Włoch. Wyraźnie widzimy tutaj podział na bogatą Północ oraz biedne Południe.

A także pięć regionów z PKB powyżej 200 mln PLN. Pozostałe mieszczą się w tym przedziale. Warto jednak zaznaczyć, że najbiedniejsze tutaj podane państwo, czyli Nauru zajmuje 88. Miejsce na 223 sklasyfikowane przez MFW. Oznacza to, że żadne z województw nie znalazło się w drugiej, biedniejszej połowie państw świata.

W I kwartale 2024 roku PKB Stanów Zjednoczonych wzrósł o 0,4 proc. Kwartał do kwartału, po zwyżce o 0,8 proc. Natomiast rok do roku PKB w USA zwiększył się o 3 proc., po wzroście o 3,1 proc. PKB per capita Polska jest miarą dochodu na jednego mieszkańca. Dow Jones (Dow 30) ciśnienie kanał Rezystancja na 16 640 Wzrost tego wskaźnika zależy od czynników takich jak inwestycje, kapitał ludzki, efektywność instytucji i handel międzynarodowy. Istnieją również czynniki obniżające PKB per capita, takie jak niski poziom inwestycji czy niedoskonałości instytucjonalne.

Ile wynosi PKB per capita w Warszawie? Mieszkańcy, których regionów UE są najbogatsi? Jakie regiony wyprzedzają Warszawę?

PKB per capita PPP południowego Tyrolu wynosi aż 49,1 tys. Region Lacjum (z Rzymem) może pochwalić się PKB na znacznie niższym poziomie, bo wynosi tam jedynie 35,3 tys. Najbiedniejszym regionem okazała się Kalabria. PKB per capita PPP wyniosło tam jedynie 18,1 tys. Oznacza to, że region ten jest blisko 3-krotnie biedniejszy od południowego Tyrolu. Oddaje to dobrze skalę nierówności w bogactwie wewnątrz kraju.

Może to wynikać z wielu czynników. Wśród innych czynników wymienić należy wyższy wskaźnik aktywności zawodowej, niższe stopy bezrobocia i wyższy odsetek ludności w wieku produkcyjnym. Eurostat opublikował dane dotyczące poziomu PKB per capita (PPP) w Warszawie i innych regionach UE. Zanim jednak przejdziemy do omawiania danych, warto wyjaśnić, czym jest ta miara.

Dane używane do pomiaru aktywności gospodarczej pokazują znaczne różnice między członkami UE pod względem PKB na mieszkańca.

Związana z tymi aktywami produkcja kontraktowa tworzy PKB, a duża część dochodów uzyskanych z niej wraca do ostatecznych właścicieli firm za granicą. Warto zaznaczyć, że każdy z tych czynników może mieć skomplikowane wzajemne zależności. Ich wpływ na PKB per capita może być różny w różnych okresach czasu. Należy pamiętać, że to tylko kilka z czynników wpływających na PKB per capita. Również polityka fiskalna, polityka monetarna, demografia, równowaga handlowa i wiele innych czynników mogą mieć wpływ na tę miarę.

Jest to popularna miara do porównywania bogactwa i poziomu życia między różnymi krajami. Bogactwo województw podzielone na każdego mieszkańca różni się znacząco w poszczególnych regionach. Warszawa osiąga wyniki PKB per capita wyższe niż Japonia, czy Włochy. Z kolei najbiedniejsze województwa przypominają pod tym względem Turkmenistan.

Podobna prawidłowość w postaci wysokiego rozdźwięku międzywynikiem stolicy i reszty kraju odnotowana została także m.in. Na Słowacji (173proc. do 74 proc.), na Węgrzech (145 proc. do 71 proc.) oraz w Polsce (156proc. do 71 proc.). Warszawa wraz z przyległościami zdecydowanie wyróżnia się natle innych regionów Polski pod względem wielkości PKB na jedną osobę. Jako całykraj wypadamy gorzej od unijnej średniej. Najniższe PKB na mieszkańca w PPS w Unii odnotował zamorski region Francji – Majotta.

GUS podał najnowsze wstępne dane o PKB dla regionów, z których wynika, że w 2017 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących. W porównaniu do 2016 roku, największy skok PKB (o 8,1 proc.) odnotowano w województwie podlaskim. Jednak na tle całego kraju, PKB tego regionu miało niewielki udział w produkcji całego kraju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *